TELEFAX  HOT  LINE

Kancelář formou  faxové zprávy, po telefonu (i mobilním) nebo přes e-mail odpoví každý jednodušší dotaz anebo vydá ekonomický posudek skutečnosti či problematiky, a to vždy nejdéle do 48 hodin (případně dle dohody) od přijetí faxového či telefonického zadání.

 

 

PRAVIDELNÉ  KONZULTACE

V sídle klienta bude pravidelně jeden či více dnů v týdnu podle dohody přítomen ekonom (i právník) připravený ke konzultaci jakýchkoliv problémů. Jednoduché případy (ústní konzultace a porady) vyřídí na místě, k vyřízení složitějších záležitostí si dohodne přiměřenou , obvykle krátkou, lhůtu.

 

 

POMOC  PŘI  JEDNÁNÍ  A  VYŘIZOVÁNÍ  ZÁLEŽITOSTÍ

Podle zadání klienta se ekonom zúčastní obchodních a jiných jednání klienta anebo samostatně v rozsahu pokynů klienta vyřídí osobně určitou věc.

 

 

EKONOMICKÝ  ÚTVAR

Zabezpečujeme činnost klasických ekonomických útvarů firmy, včetně řízení ekonomiky firmy.

 

 

PORADENSTVÍ  VE  STRATEGICKÉM  A  ORGANIZAČNÍM  ROZVOJI

Návrhy firemní strategie, rozpočtu a finančního plánu. Rozbory a oponentury jednotlivých záměrů firmy ve finanční, investiční a marketingové oblasti se stanovením dopadů těchto záměrů do ekonomiky firmy v budoucnosti.

Poradenství při kapitálových transakcích .

Poradenství při zvyšování výkonnosti firmy.

Optimalizace a návrhy systémů peněžních toků firmy (Cashflow).

 

 

HODNOCENÍ  VÝVOJE  FIRMY

Provádíme jednorázové či průběžné hodnocení vývoje firmy na základě souboru časových řad ukazatelů, vč. porovnání stavu firmy s obecně standardizovanými normami jednotlivých ukazatelů.

 

 

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Účetní a ekonomické služby - Paušální měsíční platba nebo platba za účetní položku.

Poradenské služby - paušální platba nebo hodinová sazba.